Zaznacz stronę

Siedem pokus ministerstwa

Pierwsze szkoły w Polsce zostały założone przez Kościół katolicki – i od samego początku, również wtedy gdy opiekę nad szkolnictwem i kierowanie edukacją przejęło państwo, było obecne szkolne nauczanie religii. Zmieniało się, tak jak zmieniały się realia kościelne,...

TAK! dla lekcji religii w szkole

Należy zdecydowanie przeciwstawiać się pomysłom „wyprowadzenia religii ze szkół” i osłabiania jej pozycji. Lekcja religii jest ważnym przedmiotem szkolnym, stanowiącym istotny element w układance składającej się na całość wychowania i edukacji młodego człowieka. Jest...